Presentation — Exponering av Stenar

Här visar vi några exempel på hur ni kan Presentera Stenarna i 
Er Djur- och/eller Nöjespark

Konceptet bygger på att man själv väljer och plockar sina favoritstenar i tex en mugg, plastpåse eller annan behållare.
Priset blir då avhängigt av storleken på behållaren. Stenarna kan naturligtvis också säljas styckevis.

Eka Presentation Kista Presentation Kristall Presentation
Eka Presentation Koffert  Presentation Tunna Presentation
Grotta presentation
Box Presentation